Billede af Janke Laskowski

Neurofeedback Terapi

Neurofeedback terapi er en integrativ behandlingsform, som både er evidensbaseret og har fokus på det enkelte individ. 

Neurofeedback terapi er en kombination af neurofeedback træning, terapeutiske metoder og meditation. Der arbejdes mod, at du får redskaber og kompetencer til at skabe indre ro. Ro skaber frihed og overskud til at agere på de muligheder, der opstår i dit liv. På denne måde kan du skabe det liv, som du ønsker at leve.

 

Neurofeedback Træning

Neurologisk hjernetræning:

 • Reducerer angst og stress

 • Forbedre og stabiliserer humør 

 • Optimerer søvn

 • Reducerer hyperaktivitet samt impulsivitet 

 • Forbedrer kognitiv funktion​

 • Afhjælper indlæringssvansligheder

 • Dæmper trangen til afhængigheder


Læs mere om historien bag neurofeedback træning her.

Terapi 

Du støttes til at opnå kompetencer indenfor:

 • Personlig og relationel udvikling.

 • Selvaccept, selvværd og selvtillid. 

 • Håndtere ubalance ifm. kriser, konflikter, stress, angst og depression.  

 • Fjerne begrænsende overbevisninger og tanker.

 • Håndtering af afhængigheder, så som stoffer (alkohol, nikotin, koffein, sukker osv.), følelser eller undgåelsen af visse følelser, relationer eller reaktionsmønstre.

Meditation

Igennem de sidste 30 år er effekten af meditation blevet dokumenteret via forskning, med effekt inden for:

 • Reducering af stress, angst og depression​

 • Positiv indvirkning på, hvordan hjernen håndterer ubehagelige følelser

 • Forbedrer evnen til at være i nuet

 • Reducerer hjernens tilbøjelighed til at skabe vrangforestillinger

 • Forbedre indlærings- og hukommelsesevnen.

I Neurofeedback Terapi kombineres neurofeedback træning, terapi, coaching og meditation for at give dig den bedste støtte i din udvikling. Med min integrative tilgang arbejders der både ud fra den evidensbaserede videnskabelige tilgange og den personlige relationelle tilgang, hvor du som individ er i fokus.  Du er nemlig eksperten i dit liv!

blue and green peacock feather_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Neurofeedback Træning

Neurofeedback træning er en central del af terapien. Her påsættes elektroder på hovedbunden, som optager hjerneaktiviteten på det pågældende område. Hjerneaktiviteten sorteres efter delta, theta, alfa- og betabølger. Aktiviteten i disse bølgeområder indikerer, hvilken tilstand hjernen på nuværende tidspunkt primært er i. Når systemet har optaget og sorteret bølgerne, så genereres der video- og lydfeedback til brugeren. Dette feedback bruges til at regulere hjernebølgerne, via underbevidstheden, mod en optimal kognitiv funktion. Denne proces gentages hele tiden under sessionen.


Neurofeedback træning bruges under sessionen for at træne og afbalancere hjernen via underbevidstheden. Sideløbende med dette får du min fulde terapeutiske opmærksomhed. 


Det er vigtigt at understrege, at elektroderne ikke afgiver strøm, men kun optager signaler fra hoved – Dette kan sammenlignes med smartwatches, som også kun optager signaler fra kroppen.

Terapi 


Terapien kombineres sideløbende med neurofeedback træning for at målrette forløbet specifikt til dig og dermed sikre, at du opnår dine mål. Under hele sessionen har du min fulde terapeutiske opmærksomhed, støtte og hjælp.

Jeg vil gøre mit bedste for at skabe trygge og hyggelige rammer, så du har ro til at udfolde dig på din udviklingsvej. Så lad os sammen finde dine ressourcer og kompetencer, så du kan leve dit ønskede liv!

The focus_edited_edited_edited.jpg
Rock Balancing_edited.jpg

Meditation

Igennem de sidste 30 år er effekten af meditation & mindfulness blevet etableret igennem forskning. Grundet den sundhedsfremmende effekt inddrages meditation i Neurofeedback Terapi forløb.

Her bl.a. en gavnlig effekt inden for reducering af stress, angst, depression samt hjernens tilbøjelighed til at skabe vrangforestillinger om ens erindringer. Derudover har det en positiv indvirkning på hvordan hjernen håndterer ubehagelige følelser, ved at øge aktiviteten i venstre præfontale cortex og dermed medvirker til emotionel balance. Ydermere øges aktiviteten i det cerebrale cortex og dermed evnen til at være nærværende i nuet. Hippocampus påvirkes også ved meditation, hvilket forbedrer indlæring- og hukommelsesevnen mens højre del af amygdala vokser, som er med til at regulerer frygt og angst. Alt i alt bidrager det til en forbedret livskvalitet.